Převodník signálů PS-T/H

Převodník slouží k převodu diferenciálních signálů (linkový budič) s úrovní kompatibilní s TTL logikou (5V) na signály s úrovní kompatibilní s HTL logikou (24V). Převodník je tří kanálový, vstupní signál musí být diferenciální, výstupní signál je PUSH-PULL. Převodník je vybaven zdrojem napětí 5V pro napájení vstupního zařízení (např. inkrementálního snímače).

Příklad použití:

  • Převod signálu z inkrementálního snímače s logikou TTL (5V) na signál PUSH-PULL pro vstup např. do PLC.
  • Zavedení zpětné vazby ze servopohonu, která je typu linkový budič RS422, do PLC, které má vstupní obvody s 24V úrovní.

Katalogový list PSTH

E-shop